Opće informacije

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
Identifikacijski broj: 4202233240008
Žiro računi:
NLB banka d.d. 1327 0020 1702 4110
UniCredit bank d.d. 3387 2022 1381 3349
Raiffeisen bank d.d. 1610 0001 6652 0008
Sparkasse bank d.d. 1994 9900 3878 0519
Addiko bank d.d. 3060 0028 8017 1888

Telefon: +387 33 408 900    Faks: +387 33 408 901

Klijent potvrđuje da je upoznat s Informacijama ugovaratelju osiguranja koje prihvaćam sukladno odredbama Zakona o osiguranju, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkoj trgovini. Central osiguranje d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i provedbe prava i obveza iz ugovora o osiguranju, te ih obrađuje u marketinške svrhe. Osobni podaci obrađuju se i dostavljaju nadležnim državnim tijelima sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Central osiguranje obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Central osiguranja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Klijent je suglasan da Central osiguranje d.d. od mene osobno i od trećih osoba, kao što su liječnici, sudovi, druga nadzorna i regulatorna državna tijela, pravne osobe, drugi osiguratelji i sl., prikupi podatke vezane uz ugovor o osiguranju, a koji su neophodno potrebni za procjenu osnovanosti i ispunjavanje potraživanja koja proizlaze iz ugovora o osiguranju. Ovime razrješavam treće osobe obveze čuvanja poslovne tajne u odnosu na naprijed navedene podatke neophodne za provedbu prava i obveza iz ugovora o osiguranju.

Central osiguranje će čuvati osobne podatke kao profesionalnu tajnu.

Klijent može odustati od ovog elektronskog ugovora o osiguranju isključivo temeljem pismenog zahtjeva upućenog Central osiguranju d.d. najkasnije do početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronski izdanoj polici.